Home / Tag Archives: thay đổi tính cách thay đổi cuộc đời

Tag Archives: thay đổi tính cách thay đổi cuộc đời

Leslie Calvin “Les” Brown bị cho là thiểu năng trí tuệ đã trở thành niềm cảm hứng của nước Mỹ: Đừng dừng lại! Đừng ngừng theo đuổi ước mơ của chính mình!

Leslie Calvin "Les" Brown bị cho là thiểu năng trí tuệ đã trở thành niềm cảm hứng của nước Mỹ: Đừng dừng lại! Đừng ngừng theo đuổi ước mơ của chính mình!

Leslie Calvin từ một người bị cho là thiểu năng trí tuệ đã vươn lên trở thành một diễn giả truyền cảm hứng của nước Mỹ. Ông quan điểm “Đừng dừng lại! Đừng ngừng theo đuổi ước mơ của chính mình!” Bạn nên đọc thêm về 8 lời dạy của Cổ ...

Read More »