Home / Quản lý con người

Quản lý con người

Học vì mình, làm vì mình, thất bại sẽ dành cho những kẻ tự kiêu tự đại, làm việc qua loa, đối phó với sếp

Học vì mình, là vì mình, thất bại sẽ dành cho những kẻ tự kiêu tự đại, làm việc qua loa, đối phó với sếp

Hôm nay đọc được bài chia sẻ của một vị sếp 9x về việc sa thải nhân viên làm qua loa Hương thấy rất hay. Bạn ấy và Hương khá tương đồng trong nhìn nhận và xử lý công việc. Những con người làm việc nghiêm túc đều thành công. ...

Read More »

36 Kế binh pháp Tôn Tử

36 Kế binh pháp Tôn Tử

Ba mươi sáu kế (Tam thập lục kế hay Tam thập lục sách) là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, ba mươi sáu kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách. ...

Read More »

BINH PHÁP TÔN TỬ VÀ 36 MƯU KẾ

BINH PHÁP TÔN TỬ VÀ 36 MƯU KẾ

Chương 1: Thiên Thứ Nhất Kế Sách Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt ...

Read More »