Home / Phát triển bản thân

Phát triển bản thân

Chuyên mục cung cấp những kỹ năng mỗi con người cần có để phát triển bản thân, phát triển cá nhân bạn toàn diện nhất, giúp bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

3 kiểu tư duy dễ khiến con người dù siêng năng, nỗ lực cũng khó có thể giàu có, thành công

3 kiểu tư duy khiến nhiều người dù siêng năng, nỗ lực cũng khó có thể giàu có, thành công

Có những kiểu tư duy khiến con người ta dễ dàng tiến tới thành công nhưng cũng có những tư duy khiến con người ta cứ dậm chân tại chỗ, dù nỗ lực lắm cũng khó lòng thành công. Ờ, bạn cũng nên đọc về vấn đề Đừng ảo tưởng làm ...

Read More »

Tâm cần phải tĩnh, tài cần phải học: Phương pháp làm chủ tâm trí có thể tạo ra những điều nhiệm màu

Phương pháp làm chủ tâm trí có thể tạo ra những điều nhiệm màu

Gia Cát Lượng từng nói, nết người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức. Không đạm bạc chí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến chẳng xa nổi. Tâm cần phải tĩnh bạn mới nhìn xa trông rộng được. Nhưng chẳng phải ai cũng có thể để ...

Read More »

Chuyện 18 con cáo tới vườn nho, suy nghĩ và hành động của chúng khác nhau dẫn tới những kết quả vô cùng khác biệt!

Chuyện 18 con cáo tới vườn nho, suy nghĩ và hành động của chúng khác nhau dẫn tới những kết quả vô cùng khác biệt!

Trong cuộc sống này, con người đều có cơ hội như nhau nhưng suy nghĩ và hành động của chúng khác nhau dẫn tới những kết quả trong cuộc sống cũng khác biệt. Người giàu kẻ nghèo đều do chính ta mà ra. Liều lĩnh không còn đáng sợ một ...

Read More »