Home / MKT

MKT

Lưu ý cho người đi thuê quảng cáo facebook

Lưu ý cho người đi thuê quảng cáo facebook

Trong cuộc sống cạnh tranh ngày nay, tại Việt Nam thì facebook là kênh quảng cáo, tuyên truyền và tiếp cận khách hàng khá tốt. Vậy nhưng không phải ai cũng trong ngày marketing này để mà biết những thông tin cần thiết về facebook, họ sẽ phải tìm đơn ...

Read More »

2 Bước tạo News Feed Video Preview

Cách tạo News Feed Video Preview, cần 2 bước : – Checked “Sử dụng video trong bản xem trước liên kết Bảng tin khi có sẵn” trong “Bài viết tức thời > Cấu hình > Cài Đặt” ( Hình 2 ) – Thêm thẻ video bên dưới vào ngay sau ...

Read More »